Meer oor

Ons staan werknemers, sowel as werkgewers by met arbeidkwessies.

Ons missie

Ons is geleë in Leeudoringstad en bedien kliënte regoor Suid-Afrika. Bravo Arbeidskonsultante glo in ‘n billike en regverdige werksomgewing. Daarom staan ons nie slegs werknemers by nie, maar in die besonder ook werkgewers.

Meer as gereeld is werkgewers onder die soeklig en word oor die vingers getik deur wetgewing. Ons weet dat die werkgewer gebuk gaan onder hewige, en soms onregverdige regulasies en prosedures wat hul arbeidmag aanbetref en wat dit moeilik maak om die maatskappy se doelwitte na te streef. Ons glo in die werkgewer se regte net so sterk soos die van die werknemer.

Vertrou ons om die druk van u skouers af te haal wat betref u arbeidsregtelike en –nakomings verpligtinge sodat u kan konsentreer op u besigheid se winsgewendheid.

Kliënte het die opsie om per diens gefooi te word of ‘n vaste maandelikse of jaarlikse fooi te betaal.

Ons bied die volgende dienste aan

Verteenwoordiging in die CCMA en Mededingingsrade;

Hulp met voorbereiding vir konsiliasies en arbitrasies in die CCMA en bedingingsrade;

Voorsit in dissiplinêre verhore;

Dissiplinêre en -grief prosedures;

Opstel van dissiplinêre kennisgewings en klagstate;

Opstel van skorsingskennisgewings;

Bystand in onderhandelinge met unies en kollektiewe bedinging;

Opstel en handhawing van maatskappybeleide in lyn met die Wet Op Basiese Diensvoorwaardes, die Wet op Arbeidsverhoudinge en die Wet op Gelyke indiensneming;

Opstel van maatskappy gedragskode;

Werwing van personeel;

Bystand met eise by die Werkers Vergoedingsfonds (Workman’s Compensation Fund);

Bystand met werkloosheidsversekering registrasies;

Hantering van afleggingsprosedures in lyn met wetgewing

Bystand met algemene voldoening aan wetgewing, bv. die Wet Op Verbruikersbeskerming;

Algemene bystand met die opstel van kontrakte.